luni, 30 ianuarie 2017

Atelier de muzică bizantină-Filomelos28-29 ianuarie 2017

Atelier de muzică bizantină  - Filomelos
Asociația Culturală „Filomelos”, în parteneriat cu Asociația Culturală Byzantion, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protopopiatul Onești, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, prin Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Borzești, își propune, odată cu începutul acestui an, continuarea unui proiect de instruire în arta interpretării muzicii bisericești de tradiție bizantină a actualilor membrii ai Grupului Psaltic „Filomelos”, elevi și studenți iubitori ai muzicii din municipiul Onești, viitori practicieni, slujitori ai stranei sau ai altarului.
Cu acest scop, Asociația culturală Filomelos și Biserica voievodală din Borzești au fost gazdele proiectului „Atelier de învățare și interpretare a muzicii Bizantine”(28-29 ianuarie 2017) ce a vizat  cursuri practice și de teorie aplicată susținute de către prepr.univ.dr.Adrian Sîrbu și Arhidiaconul Alexandru Grigoraș de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, membri al Corului Academic „Byzantion” din Iași, psalți recunoscuți pentru interpretarea muzicii psaltice în stilul autentic românesc de tradiție bizantină.
Cursurile și-au găsit împlinirea și finalitatea în Sfânta Litughie oficiată la Biserica voievodală din Borzești în data de 29 ianuarie, unde s-a adus mărturie autentică despre importanța cântării de strană interpretate în duhul tradiției bizantine.
Dăm slavă lui Dumnezeu pentru darurile lui Dumnezeu care nu contenesc să se pogoare în viețile noastre și ne rugăm să îi aibă în pronia Sa pe toți cei care s-au jertfit pentru acest eveniment.

miercuri, 4 ianuarie 2017

„Leru-i ler, dați drumul la cer....la Borzești”

Biserica Voievodală din Borzești
Onești, județul Bacău


„Mai lesne este pentru noi a iubi tăcerea fiind neprimejdios lucru…însă lucru anevoios este a împleti din dragoste cântări cu osârdie alcătuite.” 

La Biserica voievodală din Borzești, în a doua zi de Crăciun, în 26 decembrie 2016, am retrăit dimpreună concertul de colinde „Leru-i ler...dați drumul la Cer”, replică a concertului organizat la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești în data de 20 decembrie 2016. 

Concertul, aflat sub binecuvântarea Inaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Băcăului, a reușit să împlinească astmosfera Crăciunului cu alese cântări de strană (Catavasiile I, III, VI și Canonul Cântării a IX-a a Nașterii Domnului, precum și Irmos frumos viersuitor „Hristos Se naște, slăviți-L” glasul I, compoziția lui Matei Vatopedinul – interpretare diac. Alexandru Grigoraș), dar și cu autentice colinde românești, cu un profund înțeles teologic, alese din diferite regiuni ale țării.

Borzeștenii au simțit că „s-a dat drumul la Cer” și în acest an, Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și pr. paroh Cautiș Petrică mijlocind ca acest concert să devină tradiție în a doua zi de Crăciun la Biserica voievodală.  Concertul a prilejuit și împlinirea celor 10 ani de trudă în ogorul colindelor a Grupului psaltic Filomelos, coordonat de prof. Paula Cautiș, care și-a găsit o gazdă primitoare în ultimii ani, cu ecou plin de credință și istorie la Biserica din Borzești.

Datorăm progresul nostru în interpretare și repertoriu părintelui arhidiacon Alexandru Grigoraș, membru al Corului Academic Byzantion, care a pus jertfă peste jertfă pentru a ne ajuta în pregătirea concertului „Leru-i ler...dați drumul la cer”.

Dăm slavă pentru darurile lui Dumnezeu din viața noastră și nădăjduim să nu le ia de la noi și de la cei care se ostenesc pentru noi. 
 

marți, 3 ianuarie 2017

Filomelos - 10 ani de colinde
Cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, în anul 2007, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești, organizam primul concert de colinde tradiționale românești. Timpul a trecut, iar pe data de 20 decembrie 2016, noi, Grupul psaltic Filomelos am sărbătorit în același loc, 10 ani de concerte de Crăciun, 10 ani de colinde.

Catavasiile și Condacul Nașterii Domnului au indus starea de rugăciune în sufletele celor prezenți, fiind urmate atât de colinde teologice, cât și de colinde tradiționale din diverse colțuri ale tării, ce au impresionat prin profunzimea ascunsă în cuvinte simple. Concertul s-a numit „Leru-i ler…dați drumul la cer” și a încercat să aducă „lerul”(care-L simbolizează pe Mântuitorul Hristos) mai aproape în inimile ascultătorilor oneșteni. 

Darul Corului Filomelos, 10 ani de colinde, a fost „întors" de Arhipăstorul eparhiei noastre, care a înmanat, prin părintele protoiereu Ioan Bârgăoanu, înalte acte de prețuire pentru toți membri corului, doamnei dirijioare prof. Paula Cautiș si pr. prof. Cautiș Petrică pentru implicarea și devotamentul cu care au insuflat tinerilor ce au activat în cor timp de un deceniu, dragostea pentru muzica psaltică, pentru Biserică și Sfânta Liturghie.

Cu gând de adâncă recunoștință, dorim să mulțumim pr. diacon Alexandru Grigoraș pentru toată osteneala, grija și susținerea oferită Grupului Filomelos în calitate de dascăl și de mentor.
În continuare, dorim să împărtășim cu dvs. tâlcuirea numelui „Filomelos”, așa cum frumos a descris-o pr. Protoiereu Ioan Bârgăoanu la finalul concertului:

FILOMELOS = iubitor de melos, muzică
F = iubitor de frumos;
I = iubitor de Tradiție, de Ie;
L = Iubitor de Limbă Română;
O = Iubitor de Ortodoxie;
M = Iubitor de Muzică Bizantină, Melos;
E = Iubitor de Ethos bizantin, de voievozi precum Ștefan cel Mare și Sfânt, Sfinții Martiri Brâncoveni;
L = Iubitor de Liturghie Sfântă;
O = Iubitor de Oameni, de tineri…;
S = Iubitor de Suflet;
10 = pentru că 10 este a lui Dumnezeu „Iubitori de Dumnezeu” …. „Dați drumul la Cer”.