miercuri, 30 decembrie 2015

„Toate le-a făcut Dumnezeu frumoase şi la timpul lor; El a pus în inima lor şi veşnicia, dar fără ca omul să poată înţelege lucrarea pe care o face Dumnezeu, de la început până la sfârşit.”

„Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare,
Ca prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri.” (Ps. 122, 3-4)

Pogoară Doamne în sufletul nostru frica slujirii Tale și cutremurul bucuriei ce ne copleșește, cercetează mintea și inima noastră și ajută-ne să fim călători spre Tine. 

Ajută-ne să fim toiag al lucrării Tale și să nu fim toiag nimănui, lipește-ne de prietenii Tăi și dezlipește de la noi pe cei ce nu ne ajută să Te iubim pe Tine. 
Așază lacrimile Tale cele mântuitoare și dă-ne putere să ne bucurăm de darul întristării Tale.

Mulțumim Doamne pentru darurile Tale, pentru bucuriile și necazurile ce ne țin treji și lucrători, pentru amărăciunea Ta cea dulce și pentru pietrele pe care Tu le primești pentru noi și pe care Tu le prefaci în cununi.

Nu suntem vrednici să îți slujim Ție, suntem neputincioși și deznădăjduiți, dar punem neputința noastră la picioarele Tale, căci atât putem să îți aducem și ne rugăm să prefaci sudoarea noastră în lacrimi de bucurie, căci credem Învierii Tale.

Nu Te potrivi amărăciunii noastre și mântuiește pe vrăjmașii Tăi, căci numai Tu ai puterea să îi iubești și să îi mângâi pe cei ce Te-au rănit, luminează-i și păzește-i! Iar pe noi iartă-ne, căci ne-am căutat bucurie în această lume și am nădăjduit în mai marii acestei lumi și nu ne-am pus nădejdea în Tine, lăsându-ne atașați de prieteniile cele trecătoare.

Mulțumim Ție căci ai depărtat de la noi pe cei îndestulați și împovărați de bucuriile acestei lumi, căci Tu toate le rânduiești, și de la Tine sunt toate, iar noi spre Tine ne potrivim toată nădejdea lucrării Tale. Picură putere și har în noi să ne facem tuturor toate pentru Tine, dar numai dacă Tu le poruncești și le rânduiești.

„E vreme pentru tot lucrul de sub cer./E vreme să vorbeşti şi vreme să asculţi./E vreme să fii jertfă şi vreme e să lupţi./ E vreme pentru toate şi nu te întrista”.

Mângâie Doamne pe slujitorii Tăi cum numai Tu poți și știi, așază în inima Lor bucuria întristării Tale, bucuria pe care o ai dobândit-o Tu pe Sfânta Ta Cruce, bucuria ocarei cu care Te-ai încununat, puterea pe care ai primit-o prin piroanele Tale și nădejdea pe care nu ți-ai pierdut-o față de neamul omenesc atunci când doar Sfânta Ta Maică îți era alinare.


„Aşa Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată şi iubirea de oameni cea neasemănată. Şi de [...] a amărât pe vreun preot şi a luat de la el legătură nedezlegată; de a căzut în grea afurisenie de la arhiereu şi din nepăsare sau din lenevie n‑a dobândit iertare; iartă‑l pe acesta.”...


miercuri, 9 decembrie 2015

Concert de Colinde- Raiule, Colindă dulce!


Vă invităm să aflăm dimpreună Raiul în colindele autentice românești, zestrea identității noastre spirituale și naționale, miercuri, 16 decembrie 2015, la Biserica Sfântul Nicolae din Onești, începând cu orele 18:00.

duminică, 27 septembrie 2015

Bucurie reînnoită26 septembrie 2015
localitatea Simionești, județul Neamț

Bucuria este deplină în comuniune, iar măsura comuniunii o aflăm în Biserică, locul jertfirii și al Învierii deopotrivă. Biserica din Simionești reprezintă centrul viu al unei comunități ce își depune toată strădania în slujba Mântuitorului Hristos, iar astăzi a fost momentul când Dumnezeu și-a revărsat darurile Sale cele nemăsurate peste întreaga osteneală.  Dimpreună, ne-am dorit să așezăm cununi de cântări bizantine la icoana sărbătorii de resfințire și nădăjduim că întregul parcurs liturgic a fost o sporire din bucurie în bucurie.  

Ne bucurăm de slujirea și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Ioachim care a patronat liturghisirea acestei bucurii, iar în chip de prețuire, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să-Și pogoare darurile Sale peste părintele paroh Trofin Vasile Romeo, să sporească în osteneala cea mântuitoare.


luni, 13 iulie 2015

Zilele Betleemului Ștefanian - ediția a III-a (2)
Zilele Betleemului Ștefanian – ediția a III-a
1-2 iulie 2015
Jurnal de eveniment – ziua a II-a „Astăzi cetele ctitorilor, oștirea țării și viețuitorii mănăstirilor se bucură, împreună cu toți credincioșii, aducând laude lui Dumnezeu, în ziua cinstirii celui ce și-a împodobit capul cu cununa biruințelor și a faptelor bune, înțeleptul cârmuitor al Moldovei, Ștefan Voievod. Drept aceea, împreună să strigăm: Slavă Ție, Doamne, Cel ce ai dăruit alesului Tău unele ca acestea”.
2 iulie, ziua de prăznuire a Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a fost la Biserica din Borzești cunună de bucurie prin Sfânta Liturghie oficiată de un sobor numeros de preoți și mulțime de credincioși veniți să prânzească din Lumina candelei acestui loc încărcat de sfințenie și istorie.
Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic Filomelos coordonat de prof. Paula Cautiș, iar la sfârșitul slujbei a fost oficiat Parastasul cel Mare pentru ctitorii Bisericii voievodale din Borzești.
Ne bucurăm să avem aproape oameni de un înalt calibru sufletesc și rugăm pe Sfântul Voievod Ștefan să picure în inimile noastre harul dreptății, al curajului, puterii și al verticalității să continuăm tradiția Zilelor Betleemului Ștefanian și în anii ce vor urma. text preluat de pe: http://bisericaborzesti.ro

Zilele Betleemului Ștefanian - ediția a III-a 1-2 iulie 2015 (1)


Zilele Betleemului Ștefanian ediția a III-a 1-2 iulie 2015
Jurnal de eveniment – ziua I
Cu har mult ajutător venit prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Biserica voievodală din Borzești, Zilele Betleemului Ștefanian își clădesc în fiecare an tradiția, o tradiție pecetluită de scrierile lui Nicolae Iorga, de mai bine de un veac.
Zilele Betleemului Ștefanian, eveniment care s-a aflat în acest an la cea de-a treia ediție, reprezintă proiectul unde și-au unit forțele Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Inaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim, Biserica voievodală din Borzești prin pr. paroh prof. Cautiș Petrică, Asociația Betleemul Ștefanian, Asociația culturală Filomelos prin prof. Cautiș Paula, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, prin dir.prof. Filip Felicia, și Școala Generală „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Onești, prin dir. prof. Abaza Ion.
Prima zi a debutat cu slujba Vecerniei și a Litiei oficiată de un sobor bogat de preoți, iar răspunsurile la strană au fost date de grupul Filomelos sub coordonarea directă a prof. Paula Cautiș. „Toată suflarea” a adus laudă Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt cu smerenie și nădejde pentru ca acesta să ne dea „biruință asupra potrivnicilor, pace lumii și mântuire”.
Evenimentele au continuat cu recepția lucrărilor finanțate de către Consiliul Local Onești la Muzeul de Cultură și Artă Religioasă Borzești în urma concursului de proiecte cu finanțare locală, organizat în luna august 2014. Ne bucurăm pentru că am avut aproape la acest moment pe dl primar Alexandru Cristea și pe dl Gelu Marcu din partea ANAF-Onești.
Bucuria nu ar fi fost deplină dacă ziua s-ar fi încheiat aici, iar faptul că în chip de legendă membrii trupei de teatru „Alpha” ne-au adus aproape de inimă sceneta „Ștefan Vodă din legendă” a reprezentat o deosebită încântare. Nicăieri copilăria și inocența nu se simte mai acasă decât la Borzești, locul unde Sfântul Voievod Ștefan cel Mare s-a născut și a îndurat săgeata prieteniei jertfite în fața cotropitorilor. În acest duh, ne înclinăm în fața eforturilor depuse de copiii din trupa de teatru „Alfa” și a coordonatorilor prof. Nicoleta Sălbatecu și prof. Doina Brumă.
Mărgătitare de mare preț ne-au fost alocuțiunile făcute de dna dr. Emilia Boghiu („Legătura lui Vasile Alecsandri cu plaiurile Borzeștilor”) și de dl dir. prof. Abaza Ion („Contribuția Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt la dezvoltarea culturii naționale”). Ne simțim puternici în credință și cu nădejde când avem aproape oameni de un înalt calibru academic și sufletesc care trudesc împreună cu noi la trezvia conștiinței religioase, istorice și naționale.
Nu în ultimul rând, ne-am bucurat cu „frică și cu cutremur” de prezența alături de noi a dl inginer Gheorghe Bogza care ne-a onorat cu lasarea cărții sale la care a trudit cu multă osârdie „Deținuții politici din coloniile de muncă forțată de la Onești și Borzești”. Ne-am cutremurat să aflăm că Biserica din Borzești a reprezentat o oază de nădejde, un Tabor al Luminii lui Hristos pentru deținuții politici ostracizați de regimul ateu comunist.
În închieierea primei zile, am adus bucurie peste bucurie, nominalizând câștigătorii Concursului „Șfântul Voievod Ștefan cel Mare – credință, istorie, legendă” la ambele secțiuni (referate, prezentări Power Point), înmânând diplomele și premiile în „galbeni” . Totodată, ne-am bucurat să oferim „Acte de prețuire” celor ce au trudit la organizarea Zilelor Betleemului Ștefanian și a celor ce și-au oferit priceperea ca aluat din care să dospească bucuria acestui eveniment în Biserica Sfântului Ștefan cel Mare.


 text preluat de pe: http://bisericaborzesti.ro

sâmbătă, 6 iunie 2015

Liturghie Baptismală arhierească la Biserica voievodală din Borzești„Bucuriile mari vin prin icoane mici” – 5 iunie 2015

În cadrul unui proiect amplu de susținere și de promovare a muzicii bizantine și a autenticității slujirii liturgice, la Biserica din Borzești, astăzi, 5 iulie 2015, s-a oficiat Sfânta Liturghie Baptismală oficiată de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim însoțit de un sobor larg de preoți. Profunzimea liturgică și-a găsit ecou în duhul plin de istorie al ctitoriei ștefaniene și în cântarea bizantină cântată antifonic de membrii Grupului Byzantion coordonat de prep.univ.drd. Adrian Sîrbu și Grupului feminin de muzică psaltică Filomelos, sub conducerea presb.prof.Paula Cautiș.

Întoarcerea și înnoirea în autenticitatea slujirii liturgice reprezintă astăzi o prioritate, când relativizarea tainelor bisericii reprezintă cel mai prielnic mijloc de secularizare. Se resimte, mai mult decât oricând, ca o necesitate, întoarcerea la originile cultului ortodox, când taina Sfântului Botez nu era dezlipită de Sfânta Liturghie, și mai mult, de a Sfintei Învieri. Odată cu secolul XIII când slujba Sf. Botez se rupe de Sf. Liturghie și suferă un proces de uniformizare ce se întinde până în sec. XVII, slujba baptismală devine o sinteză și un rezumat al slujbei ce odinioară reprezenta o deplinătate liturgică. 

Alterarea în timp a importanței catehumenatului în cultul și spiritualitatea ortodoxă, reprezintă motivul pentru care s-a minimalizat importanța afilierii ei în Liturghie. Ritul baptismal obligatoriu, definitivat în secolul IV, stabilește o legătură indisolubilă între ascetica și treptele Postului Mare cu pregătirea celui ce avea să fie botezat în noaptea Sfintei Învieri. Nașii, garanții catehumenului, se îngrijeau ca acesta să asume, pe parcursul urcușului duhovnicesc al postului, învățătura creștină pentru a se face vrednic de numele de creștin. 

Liturghia baptismală de la Borzești și-a propus să ofere o icoană a bucuriei liturgice din trecut, care nu putea fi dezlipită de Sfânta Liturghie și de prezența binecuvântării arhierești. Întregul eveniment s-a aflat sub coordonarea părintelui paroh Petrică Cautiș al bisericii din Borzești.