luni, 2 august 2010

Concert de Colinde 2008Purtând nădejdea că vechea colindă nu a murit, ci mai vie ca oricând ne poate bucura şi astăzi cu vestea naşterii Mântuitorului Hristos, am ales să încropim pe 18 decembrie 2008 un concert de colinde tradiţionale româneşti la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Oneşti. Iar pentru că dragostea faţă de Tradiţia Ortodoxă românească şi faţă de evlavia blândului nostru valah îşi putea găsi împlinirea în cântarea bizantină, ne-am gândit să nu lipsim colindele de ison. Venite din dorinţa de învremuire a românului ortodox, aceste cântări exprimă prin cuvinte simple cele mai înalte profunzimi teologice, astfel nu arareori suntem îndemnaţi să „ne curăţăm colibele” pentru ca prin sfânta „Picătură, dulcea Cuminecătură...Raiul” tot să se sălăşluiască în inimile noastre, or să aşteptăm cu trezvie colinda luceferilor care ne mângâie cu „pluguri de oglindă”. Ostenelile ne-ar fi fost în zadar dacă am fi rămas imuni la colindele cântate de suferinţa sfinţilor din temniţele comuniste şi de aceea, preţuind Harul pe care aceştia l-au dobândit în rugăciunea neîncetată şi ţinând cont că prin sfinţenie aceştia s-au desprins de orice orientare politică, am inclus în program şi cântările „Linu-i lin” şi „În inima robului” ale lui Valeriu Gafencu şi Radu Gyr. Dând slavă lui Dumnezeu pentru toate sperăm că într-adevăr publicul s-a împărtăşit de o "dragoste întreagă şi o inimă bună” amintite de „Urarea” pe versurile lui Anton Pann , îl aşteptăm să ne crediteze cu prezenţa şi la concertele ce vor urma.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu