luni, 2 august 2010

24 iunie 2009 - Trei Fântâni - Bicaz


O dăruire dimpreună a fost întâlnirea din 24 iunie 2009 cu comunitatea bisericii al cărei hram este Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Nu ne-am temut nici de osteneala drumului început la ivirea zorilor, nici de asprimea unor locuri răzbind cu ajutorul lui Dumnezeu care a avut grijă să ajungem la timp. Nu doar învecinarea cu Lacul Roşu, ori peisajele de o frumuseţe arară au fost motivul pentru care am ales să participăm la hramul acestei biserici, ci mai înainte de toate dorul de a mulţumi unei comunităţi pentru sănătatea duhovnicească de care nu se lipseşte de multă vreme. În astfel de regăsiri cuvintele sunt de prisos, iar formulele obişnuite par mult prea tocite, însă ceea ce este de precizat este bucuria cu care enoriaşii acelei biserici primesc pe fiecare călător solitar de contemporaneitate, o bucurie rod al unei munci asidue. Fiind poziţionată geografic cu pământurile în trei judeţe şi cu lanuri adesea neroditoare din pricina temperaturilor scăzute, localitatea separată de oraş găzduieşte ţărani autentici, cu credinţă în Bunul Dumnezeu, care îşi merită cu prisosinţă darurile întrucât nevoinţa lor este una dintre cele mai ostenitoare. Onoarea de a cânta în faţa unei astfel de comunităţi a fost copleşitoare, iar în nădejdea aceleiaşi atmosfere, ne dorim să participăm şi pe viitor la viaţa şi activităţile ei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu