marți, 28 decembrie 2010

21 decembrie 2010 - 21 decembrie 2010 - „Sus la ‘naltul cerului”: Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Oneşti

„Sus la 'naltul cerului”, în mijlocul Raiului, Dumnezeu a aprins nouă lumânări. Din trei vor picura mir cu care omul va gusta din roadele Duhului Sfânt, din alte trei vor ieşi vin cu care omul se va împărtăşi ca fiind Sângele Mântuitorului şi din ultimele trei lumânări va picura apă „limpejoară” prefigurând Trupul Mântuitorului din timpul Patimilor pe Cruce, mielul, adică jertfa Sa, în deplină comuniune cu natura. Iar acest întreg corolar de taine, Dumnezeu ni le lasă spre amintire, spre trezvie duhovnicească, în colinde noastre româneşti.

Am numit astfel tradiţionalul concert de colinde de la Biblioteca Muncipală „Radu Rosetti” din Oneşti, pentru că acesta ilustrează cel mai limpede scopul existenţei noastre, ţelul spre care ne îndeamnă toate colindele autentice româneşti. În tolba cu colinde s-au regăsit pe lângă colindul de concert „Sus la 'naltul cerului” şi „Astăzi nouă ne-a răsărit”, „Trei crai”, „Colind ceresc”, „Coborât-a, coborât” şi „Maria se preumbla”. Cu riscul că vom fi sancţionaţi că ne repetăm repertoriul, noi am ţinut să integrăm şi colindul „Linu-i lin”, pentru care Constantin Dragodan a primit un „supliment” de 25 de ani de temniţă la pedeapsa politică pe care o primise deja, alături de colindul „În inima robului” pe versuri de Valeriu Gafencu; aceştia, primind măsura sfinţeniei, s-au depărtat de orice orientare politică, unindu-se cu Hristos în dimensiunea tainică a existenţei.

Pe final ne-am bucurat de aceeaşi inimă plină de dragostea întreagă oferită de Mântuitorul şi ne-am rugat ca El să primească jertfa noastră, precum şi, sau mai ales, a acelora care ne-au ascultat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu